18 januari 2008

En bro för mycket.

Med TN:s handligar kom förslaget om att bygga en ny bro där Sjölundaviadukten står idag. Det är inte okej på en fläck. Det är att hålla fast både vid en hög andel tunga transporter på lastbil och att bejaka privatbilismen. Det funkar inte i längden och är långt från det som vanligen sägs om klimatfrågorna och hållbara transportsätt.
Därför kommer jag att göra det jag kan för att vi ska satsa på andra saker istället. Det måste bli svårare att släppa ut koldioxid och kvävedioxid i Malmö.

Inga kommentarer: