17 september 2013

Dagis?

Jag tänker så här: att säga dagis är som att säga bamba eller plugget. Det är slang, det är ingen big deal. Vad jag förstår handlar det för några om det vanliga pratet om att höja yrkets status. Tydligen kan man göra det genom att betona namnet på verksamheten, menar man. Jag tror snarare att yrkets och verksamhetens status höjs genom att vi levererar och visar det. Förskolan håller inte alltid den fantastiska kvalitet som hävdas, det är påfallande mycket trender som kommer och går och för mycket snack och för lite verkstad. Förskolan konserverar könsroller och har ofta en ängslig attityd gentemot föräldrar och omgivande samhälle. Sen är ordet förskola inte så fint. Det implicerar genom prefixet för- att verksamheten inte är en storhet i sig, utan mer en väntan på något annat.

1 kommentar:

Unknown sa...

Klok du. Ni förskolepedagoger är fantastiska.