12 september 2013

Attefall borde sjunga Halleluja

Stefan Attefall är bostadsminister, kristdemokrat och en fridens man, kan man tänka. Och han tror på statens makt. Staten ska se till att det byggs fler bostäder, ty kommunerna mäktar inte med att skaffa vettiga tak över folks huvuden, tänker Stefan. Hans metod stavas likriktning. Kommunerna ska ikke tro att de är noe, för att tala med Sandemose. Kommuner ska inte gå före, inte ställa "för" hårda miljökrav, för då blir det för dyrt att bygga, är Attefalls enkla slutsats efter att ha låtit fråga industrin om de önskar hårdare krav, vilket de kanske inte otippat inte önskade.
Men Stefan vet att miljö- och klimathotet finns och borde inse att man ska ge gud det som tillhör hen och kejsaren det som tilhör hen. Vi måste både klara tvågradersmålet och bostadskrisen. Samtidigt.
I Malmö finns en del att skämmas över, men också somligt att vara stolt över.
Jag gillar att vi bestämt oss för att ställa miljökrav på dem som ska köpa mark av kommunen för att bygga hus och jag är glad för att de som vill bygga i vår stad är med på noterna. Attefall borde sjunga halleluja över en miljömedvetenhet som växer underifrån. Han borde vara mer av Jesus och mindre av Sandemoses mobbare när han förhåller sig till oss som vill mer och längre.

Inga kommentarer: