20 november 2013

Må dåligt konstruktivt

Vi kunde ha fattat att det var på gång igen, nu igen.Tecknen har lyst som eldskrift i skyn och till sist blev det för mycket. För några är varje timme, dag och vecka en kamp och ibland blåser medvinden i ryggen och ibland ska du klättra upp för K2 utan syrgas. Man får gå upp varje morgon och bestämma sig för att leva och det finns inget skyddsnät som varsamt sparkar dig i baken. Men jag tänker så här: må dåligt konstruktivt. Ta av det onda och och gör gott med det. Skriv färdigt din bok, gå med i en aktionsgrupp, blogga, spring en marathon. Låt inte det som vill dig illa vinna. Må dåligt konstruktivt, för.du kan inte fly.

Inga kommentarer: