06 juli 2014

Bergsgatan är elefanten i rummet

Sex av tio malmöbor vill att Södra förstadsgatan blir gågata ända ner till Möllan. Jag tycker att de ska få det, även om jag inte är ett större fan av gågator. Att affärerna säger att 95-åriga kunder inte hittar dit utan buss, får vi kanske leva med. Det är nog ett övergående problem. Men elefanten i rummet är det jag ser när jag nu lyfter blicken en smula. Bergsgatan, bred som en parisisk aveny, med sina audis och BMW:ar som accelererar och alla tusen gula bussar. Här är det röda strecket på alla kartor över dålig luftkvalitet, här står bullret på full volym om man öppnar fönstret och här får man vara glad och tacksam om man kommer levande över till andra sidan. Det är en gåta att det inte lyfts fingrar för att ändra sakernas förhållande. Det vore ganska lätt. Och angeläget. Allt här är ju inte chokladfabriker och KB, vi är ju några som bor och lever i området också. Mitt anspråkslösa förslag är att sätta rondeller på väl valda ställen, rondeller som bussarna kunde passera rakt igenom. Vi möllaniter och bergsgatefolk ser elefanten i rummet. Efter valet ska jag se till att saker händer i frågan.

Inga kommentarer: