19 december 2014

Uffe bloggar vidare

Säga vad man vill om Ulf Lundell (och det har ju många gjort), men att han börjat blogga är ändå lite märkligt. Vad ska ha då skriva om i sina böcker, kan man undra, eftersom de senaste varit formidabla bloggar, förutom några påhittade avsnitt som man lätt skiljer ut från det andra. Uffes betraktelser är väl lika goda som mina, varken mer eller mindre, men det jag gillar är att man tar den plats i debatten som man tycker är befogad. Jante får sitta i ett hörn och tjura. Att det inte ska vara någon pardon mot rasister gillar jag också. Lajkar till max. Här i Skåne är det ständigt skarpt läge i den kampen. Däremot är jag väl inte så glad över ständigt återkommande angrepp på samma personer. Det finns folk som man helt enkelt inte gillar, det är väl bara att andas och gå vidare.
Som jag skrivit förr så hade jag troligen inte lyckats sluta med alkohol, om det inte varit för Lundell och Birro, så bägge är jag bundna till i tacksamhet. Itan Uffe hade heller inte litteraturen kommit in i mitt liv så tidigt, för att inte tala om bossen och Neil. Jag lär följa Uffes blogg framöver.

Inga kommentarer: