12 november 2012

Låt rasisterna prata till punkt

"Jag lyssnar. Var så god, du har ordet".
Det blir helt tyst i lokalen.
Den sverigedemokratiske ledamoten har inget val, nu måste han prata. I det längsta försöker han slingra sig och påstå att ingen lyssnar på honom när han vill skylla buller,  Nox-emissioner och kemikalier på flyktinginvandringen. Men nu måste han prata och då blir det lite liksom alltså att det kommer så många och de kör bil och så måste vi förtäta och då blir det utsläpp och buller. Ja. Så kan man se det. Men något vidare argument för stängda gränser är det knappast. Urbaniseringen har ju pågått i hundratals år och ska inte flyktingar bo här, så ska de bo någon annanstans, där det sannolikt bullrar och släpps ut giftiga ämnen väl så mycket som här.
Det tycks mig som ju mer vi lyssnar på rasisterna och låter dem tala till punkt, desto orimligare framstår talet.
Och får de tala så försvinner martyren och fram träder den nakna okunskapen i all sin prakt. Vi ska vare sig psykologisera eller sociologisera, utan metodiskt smula sönder deras argument. Inte von oben, inte med slagord, utan rakt på.
SD finns och vi ska ta dem på allvar. Välkomna in i matchen. Det ska bli ett sant nöje att piska upp er.

Inga kommentarer: