12 oktober 2013

Politik som rumble in the jungle

Du ska helst ha ett psyke som Ali i Rumble in the jungle, du måste tåla smäll efter smäll och nöja dig med att bli omplåstrad i din ringhörna. För även om boxningsmetaforen inte håller fullt ut så ställer rollen som politiker krav på uthållighet och stryktålighet. Målbilden måste ligga klar där framme. Du ska se på mandatperioden som ett maratonlopp där du måste disponera dina krafter och inte bränna ut dig i första backen.
Boxning och maraton, alltså. När det borde vara som lagtempo. Men hur det än är så är det du som ska läsa dom där handlingarna och analysera dem. Du ska med gott humör ta dig upp i talarstolen och samtidigt ska du vara lyhörd för andras argument och se upp för ryghhugg.
Politik handlar om att förändra världen. Det kostar tid och tankar. Det får inte förenklas eller ses som omöjligt. Det är ett jävla slit. Det är otacksamt. Det är värt det.

Inga kommentarer: