04 oktober 2013

#Lampedusa

Det går inte att ta in det. Det finns ingen möjlighet att räkna dem alla, människa för människa, lik för lik på kajen i Lampedusa, det namn som för alltid kommer att förknippas med en brutal och omänsklig invandringspolitik och världsordning. För det är ju både och. Som en dubbelbestraffning. Människor får inte välja bostadsort och världens handel är ordnad så att fattiga människor inte får lov att sälja det de odlat på den europeiska  marknaden, samtidigt som mina skattemedel subventionerar vin och vete från det rika Frankrike.
För mig är handel och migration frihet och humanism och jag måste stå upp för det också när bruken stänger, också när vinden viner, också när det kostar mig.
Jag tror på en ljus framtid. Den kommer inte att komma per automatik, inte ens enkel, den kan kosta bekvämlighet och förändrade livsstilar. Det får kosta vad det måste.

Inga kommentarer: