11 februari 2016

Skämskudde på #alfonsgate

Det tog fram minuter, sen blev alfonsanmälan och filmförbud partipolitik. En folkpartist ställer mot bättre vetande en enkel fråga till kommunalrådet och förskolenämndens ordförande (S) svamlar i tidningen om att det kanske kan vara annat än den pinsamma anmälningen till skolinspektionen, som föranleder filmförbudet på några förskolor i södra Malmö. Tror att samtliga inblandade kunde gjort annorlunda och bättre. "Naturligtvis kan inte Alfons Åberg vara skadligt för barn, det är nonsens och skolinspektionen förefaller vara undersysselsatta om de har tid att bry sig om en uppenbar okynnesanmälan." Så kunde både den ansvarige politikern och förskolechefen svarat. Sen kunde man gått vidare med att "Vi tänker självklart inte detsljstyra dagen för våra duktiga förskollärare. Vi litar på dem vi anställer".
Nu blev några malmötjänstemäns ängslighet inför gnälliga föräldrar istället en riksnyhet och den redan nersolkade skämskudden får ännu en törn.

Inga kommentarer: