12 februari 2016

#backacristiano

Cristiano Ronaldo gör reklam för ett israeliskt bredbandsbolag och drabbas lika snabbt som ett klick på wi-fin av somliga fans vrede. Att spela i Francos gamla fotbollsklubb är inget problem, men att eventuellt gynna den enda judiska staten är en förbrytelse. Man orkar fan inte, orkar inte dra alla argument fram och åter. Alla vet, alla förstår ändå. Den judiska staten ska straffas för att den är just judisk. Och alla som inte frivilligt deltar i det ska piskas eller mobbas in i fållan.
#backacristiano

Inga kommentarer: