15 april 2014

Ta ett allvarligt snack

Det florerar upprop på Facebook om att vi ska identifiera vänner eller "vänner" som är med i eller lajkar SD-vänliga grupper. Därefter ska vi ta ett allvarligt snack med dem eller utesluta dem ur gemenskapen, föreslås det vidare. Men det är en smula problematiskt för mig. En SD-vän kan vara min syster eller någon på jobbet.
Det känns i så fall som någon man snarare kan övertyga i vänliga samtal eller bara genom att vara den man är.
Rasister är som bekant människor även de. När jag tittar på vilka jag har som fb-vänner så ser jag att hela 68 av dem stöder Ship to Gaza, vars arbete går ut på att bryta Israels fullt lagliga sjöblockad av Gaza. 
Om Ship to Gaza lyckas i sina strävanden så innebär det att den mest antisemitiska regimen sen Hitler dog kan förses med vapen av sina vänner och uppdragsgivare i Iran. Det kan kosta hundratusentals liv. En fullkomlig katastrof. Minst sagt väl så illa som att SD sitter i riksdagen. Nu tror inte jag att alla mina pro-StG-vänner gillar hamasregimen. Rättare sagt - jag vet att det inte är så. Troligen vet man inte alltför mycket om frågan, eller så ser man helt enkelt saken på ett annat sätt än jag. Så kan det säkert vara även i SD:s bakland. Rasism är förvisso inte på något sätt acceptabelt, men det är fanemig inte antisemitism heller. Likafullt är det genom att försöka vara ett gott exempel som jag påverkar och inte genom att isolera och tysta. Och människor kan vara goda även om de är aldrig så missledda i vissa frågor.

Inga kommentarer: