09 februari 2012

Man out of time

Och jag skriver den här artikeln på Newsmill för stt återföra frågan på banan och får kommentarer om att jag är metrosexuell och feminin och därmed ingen god förebild för barn. Och samtidigt läser jag på facebook välvilliga kommentarer om att riktiga män inte slår sina kvinnor och sådär. Till man utses alltså den som uppfyller några på förhand uppställda kriterier. Debatten om tvångssterilisering av transpersoner har absolut gått förbi en hel del människpr. Det är som nåt Ulf Lundell kunde skrivit och inom det området är det inte öppna landskap utan mer dina slutna rum, som gäller. Men både Uffe, idiotkommentatorer och välvilliga på facebook får bli besvikna, för det är nog tyvärr så att det inte finns män som är mer riktiga än andra. Varken jag eller den slående mannen är mer man än någon annan och i grunden är biologisk könstillhörighet för övrigt jävligt ointressant om man inte ska forska eller avla barn. Tycker jag, väl medveten om att det i både Sjöbo och Lindängen kan ses som tecken på bristande manlighet.

Inga kommentarer: