25 november 2015

När jag söker de främstas händer finns de inte längre där

Hongkong är hett och snabbt och det luktar nudlar, rökelse och bilavgaser, men det är inte värre än på många andra håll och betydligt bättre än i Shanghai och Beijing. Jag är här för Malmö och hämtar ett fint pris och träffar folk, buissnesmän, diplomater och politiker som jag. När jag har en timme fritt så sätter jag mig på andra våningen i en gammal spårvagn och ser stans myller och all blandning och alla möten som gör livet värt att leva. Och det som gäller här, gäller även i Sverige. Det är samma glada miner och samma hårda ord. Murar har aldrig utvecklat, att inte stå vid sina ord när de behövs som mest har aldrig fostrat karaktärer. Jag dömer ingen i vars skor jag aldrig gått, men när jag söker de främstas händer, så finns de inte längre där.

Inga kommentarer: