12 februari 2015

A till Gustav, F till Vänsterpartiet

Så här ser det parlamentariska läget i Sverige ut: om Sverigedemokraterna och alliansen röstar på samma sätt i riksdagen, så faller vilket som helst av regeringens förslag, även om V för ögonblicket skulle behaga stödja regeringen.
Vi har alltså i allt väsentligt en borgerlig majoritet, om vi ska använda det begreppet. Då krävs det ofta tålamod och vassa naglar för att repa upp knutar och rädda det som räddas kan. Uppgörelsen om att hundra (av 4-5000) skolor kan få testa betyg i skolan är på sitt sätt en genialiskt förhandlingsresultat i det parlamentariska läge som finns. Det ger alla oss föräldrar som tror mer på vetenskapen än på Björklund möjlighet att slippa meningslösa betyg på våra telningar, samtidigt som en och annan skola i alliansledda kommuner får testa att sätta bokstäver på tioåringar. Alla utom Vänsterpartiet begriper detta. V beter sig som om Sverige vore den enpartistat som Partiet en gång drömde om. Man anför helt förträffliga argument mot betyg och undrar på allvar varför regeringen inte bara beslutar i enlighet med dessa. Detta med att leva i den här världen är inte revolutionsromantikernas bästa gren. Man har vackra tankar, men dåligt omdöme.
Gustav Fridolin får A för sitt mogna politiska agerande och vänsterpartiet F för sina slagord.

Inga kommentarer: