21 januari 2015

Utan israelhat ingen antisemitism i Malmö

Det var på våren 2013 när Eurovision-cirkusen kom hit och det var i samband med en tennislandskamp. Det är när Israel försvarar sig mot terror eller när kriget i Gaza flammar upp igen. Då börjar delar av det politiska Malmö röra på sig. Vid såna tillfällen står vänsterpartisten Daniel Sestrajcic och skriker slagord på torget eller så håller s-kvinnan Hillevi Larsson glatt upp en karta där Israel är lika utplånat som de judiska församlingarna i Gaza och Bagdad, för att bara nämna två riksdagsledamöter som brinner av engagemang mot Israel. Och det hjälper liksom inte att man kanske i förbigående säger att alla judar såklart inte bär skuld (som om skulden är självklar i Mellanösterns olika konflikter och möjligheten till judisk skuld funnes) eller lite hastigt nämner tvåstatslösningen. Det vi alla kan se, och några jublar över, är att Israel särbehandlas. Inga bojkotter föreslås mot Danmark, Frankrike eller Estland.
Och att judar då möjligen kan vara okej om de hyser rätt åsikter, något som man aldrig skulle säga om folk från Rom eller Rotterdam. Det enda som egentligen skiljer Israel från andra länder är att man har en judisk befolkningsmajoritet och är en trygg hamn för alla judar som vill undgå pogromer och diskriminering och så det lilla att de flesta av deras grannar vill se dem utplånade och att det då kräver handlingar som vi fina svenskar kan kan två våra händer och slippa.
Jag Israel hatas och när Israel hatas är det judar som hatas.
Effekten blir därefter.
Judar angrips i Malmö.
Oavsett intentionerna och hur mycket kommunen än försöker släta över fadäserna med lite taffliga arrangemang på förintelsens minnesdag och pro forma-deltagande av kommunalråd i kippavandringar, så är det så. Israel pekas ut som syndabock av okunniga men karriärkåta politiker och den direkta följden av det är att Malmös judar döljer sina kippor och stjärnor, men drabbas ändå. Ska vi få bukt med antisemitismen i Malmö, så måste vi ta itu med israelhatet. Det finns ingen annan väg.

Inga kommentarer: