14 november 2014

KD, vi är inte dumma i huvudet.

När fanatiker vill få oss andra att följa deras gudslagar, så börjar det med tal om respekt om samvetsfrihet. Låt oss följa våra övertygelser, bara. Det kan (som hos KD i Kronoberg) handla om aborter, men det kan också handla om att inte handhälsa på "motsatt" kön eller köra bil på sabbaten. Det kan låta som rimliga krav vid en första anblick, lite mysigt multikulti. Men i själva verket handlar det om att fanatikerna tycker att gud (genom dem) bestämt att ingen ska få göra abort, att ingen ska få promenera med någon av motsatt kön på torget i Rinkeby eller köra bil på sabbaten och på detta sätt hamnar det på agendan. Vi vet det därför att när de får den lagstiftande makten så blir deras övertygelser genast allmän lag.
Det är således förbjudet även för ateister att göra abort, att umgås över könsgränserna och resa vissa dagar (i Israel har de religiösa idioterna lyckats stänga nästan all kollektivtrafik på fredag-lördag).
Så KD i Kronoberg, vi är inte dumma i huvudet. Vi vet vad ni vill åstadkomma. Och vi säger nej till det.

Inga kommentarer: