05 oktober 2014

Det vi drömde om

Think you better dance now, som Prince sjunger. Mitt parti sitter i regering. Det är en svag och bräcklig regering, men det är vad vi drömde om. Man blir ju politiskt aktiv för att man vill bestämma, för att man vill förändra världen. Alla vi som någonsin suttit i majoritet vet att det betyder att man måste göra slut med gamla kärlekar och klippa bort rottrådar för att vinna annat. Den smärtan och ansträngningen kommer man inte undan, du måste upp för Aborrbacken om du vill se målet på Grönsta, du måste ignorera törst och onda knän. En annan värld är möjlig, men den kommer inte genom att slänga alla korten på bordet på en gång. Den kommer inte via plakat och talkörer utan genom mödosamma samtal och förhandlingar. Vi drömde om att få makt att bestämma, men vi tvingas passa in det i en form som begränsar. Vi i baklandet måste ha tålamod och förståelse och vara lojala.

Inga kommentarer: