11 september 2014

Ju t(v)ärsäkrare, desto osäkrare

Inget gör mig så förvirrad i politiken och världen, som när någon har tvärsäkra svar på alla frågor och närmast inkvisitoriskt dömer ut alla som inte instämmer i dessa självklara sanningar. Hur kan man veta så säkert hur allt ska bli? I dessa tider när intresseorganisationer skickar frågeformulär som det ska svaras ja på så blir jag lätt tveksam, för, nej, jag vet inte exakt hur mycket grönyta Malmö kommer att ett visst årtal och, nej, jag kan inte med säkerhet uttala mig om vilka metoder som är bäst för att påverka för fred i Mellanöstern. Tillhör jag ett parti som har ambitionen att spela en roll i Sverige och därmed i världen, så är det nog dessutom klokt att inte lova för mycket innan förhandlingarna ens inletts. Om Sverige ska mäkla fred i Mellanöstern, så kan inte ett regeringsparti förbinda sig att bojkotta den ena sidan till lydnad och ska stan växa kan vi knappast garantera grönytorna till hundra procent, även om vi vill. Några som däremot alltid ger de rätta svaren utan att blinka är Vänsterpartiet. På det lilla oppositionspartiets vis så lovar man guld, gröna skogar, avskaffad rasism och fred på jorden.  Man förväxlar möjliga politiska mål med önskelistor. Man har alla svar. Men tvärsäkerhet är för mig osäkerhet. Säkrare för mig är att med en stabil ideologisk grund överväga olika metoder och förslag. Troligen  är det klokast att ta det säkra före det osäkra när det ska förhandlas efter valet.

Inga kommentarer: