04 januari 2014

"MP är inte vänster"

ETC Malmö frågar sig i en ledare om vårt partis väljare vet vilken politik vi för. Vi är nämligen inte alls de radikaler vi utger oss för att vara, hävdar den gamla trotskistiska tidningen och menar väl på att V och S är ett bättre alternativ än oss. Jag tar min kaffekopp och ser ut över regnet på Bergsgatan. Gula bussar släpar sig fram och cyklister stretar mot vädrets makter. 40-skyltarna lyser i gult och rött. Restaurang Sara på andra sidan gatan har inte öppnat än. Jag är vänster, för jag tror på politikens möjligheter att fördela om. Marknaden är en bra tjänare, men en dålig herre. Man funderar i sitt stilla sinne hur Möllan hade sett ut utan sin vildvuxna flora av entreprenörer, men också på hur det hade sett ut om vi gröna inte drivit igenom politiska förändringar som 40-gränser och satsningar på kollektivtrafiken.
Vi gröna förändrar. Malmö. Våra avtryck är konkreta och tydliga. Vi aktar oss för det enkla slagordsmässiga och vi är hellre med i en sämre majoritet än i ingen alls. Rödröda och blåa styren i Malmö bygggde vägar och köplador, medan det gröna inflytandet bygger farthinder och mötesplatser. Vi är inte för fina för att prata med någon, men vi håller SD utanför makten nära nog till vilket pris som helst. För oss all rasism lika illa och vare sig Billström eller LO ska få förbjuda någon att komma till Malmö.
Självklart kan man förespråka socialistiska experiment och föredra att stå utanför, hellre än att besudla sig, precis som man kan sjunga marknadens lov. Själv sjunger jag en sång som handlar om att allt inte är svart eller vitt. Om en stad i förändring, om Bergsgatan där regnet just upphört och där en solstråle tittar fram och där den leende ägaren till Restaurang Sara låser upp sin dörr för dagens lunchgäster.

Inga kommentarer: