18 december 2013

"Skolan står över politiken"

Att säga att politiker ska lämna skolan i fred är närmast provocerande i sin dumhet. Skolan speglar det samhälle det befinner sig i och om inte folkvalda styr så gör någon annan det, någon som inte kan avsättas. Skolans utformning och innehåll är politiskt. Om skolministern möter de sjunkande skolresultaten med krav på kepsförbud och katederundervisning så är det ett uttryck för hans regerings syn på barn och lärande. Politik hela vägen.
Det är också en hint om vilket oliberalt samhälle den gamle majoren egentligen står för. Om liberal på något sätt betyder frihetlig så kan det inte vara skolors uppgift att ha synpunkter på elevers klädsel. Lösningen på dumma och oliberala beslut är inte att politiker ska sluta bry sig, utan att vi i september nästa år ska välja en annan skolminister.

Inga kommentarer: