10 augusti 2013

Krokodiltårar över JB-koncernen

Jag hatar att säga det, men åtskilliga av dem som nu gråter ut om det förfärliga i att JB-skolorna konkade är själva ansvariga för skolor som nog borde konkat och stängt för länge sen. Framförallt tänker jag på malmöpolitiker som låter förhoppningsfulla sexåringar börja på skolor som aldrig når målen att barn i allmänhet sådär ska lära sig läsa och skriva och få verktyg och hopp att forma sin framtid. Mot den passivitet som dessa skolors ägare visar framstår nästan alla friskolor som väldigt lyckade.
En rimlig skolpolitik är att de bästa pedagogerna och de högsta ambitionerna finns för de barn som inte får trygghet och gott socialt arv med sig hemifrån. Dom ungar som inte får hjälp hemma med dessa eviga egna arbeten.
För mig får gärna företag driva skolor och gå med vinst. Jag är inte socialist. Däremot får inte en enda unge lämnas kvar. Så bespara mig krokodiltårarna.

Inga kommentarer: