28 mars 2013

Börja från början

Cyklar hemåt i motvinden och sjunger högt om mörkret på stans spets, trots att det är ljusare än ljust på vägen från Rosengård till Möllan. Zlatan ler i gångtunneln som alltid. Två nyligen skrivna blogginlägg har mött kritik och det gör anmärkningsvärt ont; jag är inte den tuffing ni tror, jag har tvärtom lätt för att ta illa vid mig. Och jag vet att ni säger att det är de ofrånkomliga konsekvenserna av att öpnna käften och jag svarar att jag vet. För säkerhets skull ska jag ändå säga att jag gillar mitt parti trots dess fel och brister och jag tycker att de flesta i förskolan gör ett beundransvärt jobb. Förskolepersonal i Rosengård i Malmö och på många andra ställen har snarast normaliserat ett tillstånd av alldeles för stora barngrupper och knappa resurser. Det är som trafikbullret här ute på Bergsgatan; det är bara som det är.
Till det kommer ökade krav på dokumentation och mer paperwork för varje år. Mycket ska hinnas med och dessutom är ständigt 10-20
procent av personalen sjukfrånvarande. Det är inte så lätt att hålla standarden.
Jag ska nog ägna lite mer energi i politiken åt att berätta just det. För varje gång jsg hör något om en nytt fint förslag för att höja kvaliteten i skolan tänker jag: börja i rätt ände; börja från början.

Inga kommentarer: