14 juli 2011

Ilmar gör det igen

Just när man trodde att man hört det mesta från Malmös mest mediatränade politiker, så kommer det nya spännande uttalanden. Simon Wiesenthalcentrets uppmärksammande av antisemistism i Malmö är inget annat än ett inlägg i diskussionerna kring situationen i Gaza och ett försök att tysta självaste finanskommunalrådet, dundrar Ilmar. Det säger en del om Ilmars syn på sig själv, men också något om tonläget i debatten.
De diskussioner som förs i Malmö har förmodligen ingen som helst betydelse för utvecklingen i Mellanöstern och Ilmar är inte det nav kring vilken världen rör sig. Simon Wiesenthalcentrets må överdriva hoten mot judar i Malmö en smula, men att en ledande politiker i stan skuldbelägger en etnisk minoritet för brott som han anser att regeringen i ett annat land begått för tankarna till Polen 1968 och en lång tradition av kollektivt skuldbeläggande av judar. Om detta vet nog Ilmar inget, ty antisemit är han verkligen inte. Att han är självupptagen och okunnig är dock illa nog.

Inga kommentarer: