24 mars 2010

En röst på moderaterna är en röst för fler bilar i stan.

Jag masade mig iväg till nämndsmötet idag, mot bättre vetande och mot min älskades förmaningar. Det är mer okej att hosta i en sammanträdessal än i en barngrupp, tänkte jag, men det var nästan lika illa. I morgon beordrar jag mig rast och vila, med kurerande vätskor och choklad. Men jag tyckte mig så behövd i stadshuset att jag helt enkelt fick visa kroppen vem som bestämmer. Inte ett bra val.
Val, ja, snart är det allmänna val och det märks även inne i sammanträdesrummen. Moderaterna reserverar sig högt och tydligt och folkpartiet ekar att det gör dom också. Dom reserverar sig mot allt som andas inskränkning för biltrafiken, allt som heter smalare gator, lägre farter, färre parkeringar och det upphör inte att fascinera mig. Det är i alla fall konsekvent, det måste man ge dom kredit för.
Det är rörande att annnars kloka människor håller så hårt fast i det förgågna och står så tappert emot en samlad vetenskap. Skygglappar är inte en nog kraftig metafor, man bygger snarare en kinesisk mur runt sin kärlek till bilen.
Man signalerar öppet att en röst på moderaterna i Malmö är en röst för fler bilar i centrala Malmö. De egna förslagen handlar om - just det - nya vägar, borttagna farthinder och höjda hastighetsgränser. Kreativt, jadå.
En moderatröst är alltså en röst för fler döda och cancersjuka, höll jag på att säga, men moderaterna kanske inte vet sambanden mellan biltrafik och dålig miljö?

Inga kommentarer: