12 juni 2008

Halleluja, det är skolavslutning.

Vid varje terminsslut dyker diskussionen upp och det är anmärkningsvärt att Sverige, som ett av få kulturländer, för en dag tillåter kommunala skolor att bete sig som kristna friskolor. En rektor i Bjärred pratar om att man frågar föräldrar som "har en annan religiös åsikt". Annan än vadå? Och vilka register har man över sånt?
Sverige har religionsfrihet och skolan har en läroplan som förbjder konfessionell undervisning i det offentliga skolväsendet. Dags att börja följa det, tycker jag.

8 kommentarer:

Kajsa sa...

Nähä, där håller jag inte med. I see your point och allt det där men jag tycker att kyrkavslutning står för tradition snarare än religion, även om prällen säger några väl valda ord.

Kyrkan fyller många uppgifter i samhället, långt fler än man tänker på. Jag jobbar inom primärvården och bedriver en absolut superviktig verksamhet som tyvärr inte alltid prioriteras. Då vår budget inte längre räckte till lokalhyra var vi nära att behöva lägga ner men lyckades via kontakter få hyra den lokala kyrkans församlingshem framöver. Kostnad? 4000 kronor, per TERMIN. Gulle. Och det är helt okej för dem att vi tar ner korsen och bibelcitaten på väggarna då vi har flera personer med annan religiös bakgrund i verksamheten.

Kyrkan delar också ut stora summor i behovsstipendier under året, långt ifrån enkom till kristna. Det räcker att du är bosatt inom församlingen...

Och min dotter som är katolik tillhör en katolsk församling som inhyses i en protestantisk kyrka, då de inte har råd att ordna en egen. Detta kan tyckas vara samma religion, men på Irland där hon stammar ifrån har medlemmar från dessa respektive inriktningar slagit ihjäl varandra sedan urminnes. (Nä, knapapst urminnes, men vafan)

Att gå till en kyrka på avslutningen och sjunga några sommarsånger (och eventuellt psalmer) har som jag ser det inget med rätten till religionsfrihet att göra. Vi gör det av tradition. Det hade lika gärna kunnat vara en moské eller synagoga, men nu råkar Sverige vara ett kristet land varav en majoritet av befolkningen är kristen, om den måste välja.

Hade man gått till kyrkan för att utöva religiösa ceremonier, be eller annat som förknippas med själva religionen hade jag tyckt precis som du.

Vilse på Värnhem/Anders sa...

Ja, det är tradition, men ingen speciellt bra tradition, om man menar allvar med talet om varje människas rätt att välja väg i livet. Att människor med religiös tro, ensamma och i grupp, gör goda gärningar ändrar inte på det.

Anonym sa...

på vår skolavslutning fanns inte någon präst eller dylikt. Barnen sjöng vackra sånger, rektorn önskade trevlig sommar o tackade för det gågna året. Som avslutning sjöngs visserligen Den blomstertid ... men den traditionen är OK tycker jag. Karin

Anonym sa...

vi hade skolavslutning utan präst o dyl. bara barnen som sjöng o rektorn som tackade för det gågna året och önskade trevlig sommar.Karin

Anna Fredriksson sa...

Vi lär vara det mest sekulariserade landet i världen men vi har inte lärt oss skilja på kyrka och stat/kommun.
Hur kan det komma sig?

Vilse på Värnhem/Anders sa...

karin: det låter jättebra.
Anna: Ja, säg det? Det stör mig i alla fall oerhört att kristendomen betraktas som en slags överideologi, medan andra övertygelser tolereras (vilket är ett nedlåtande uttryck).

Nineve sa...

Och vad är det som är "inte konfessionellt"? den övertygelse om verkligheten som sekulärsvensken har? Vem avgör vad som är neutralt? Majoriteten? Varför skulle de inte få det, vi lever ju i en demokrati.....men inbilla oss inte att det är neturalt och icke konfessionellt

Vilse: eller att kristendomen tillåts att utnytjas och krävas på diverse cermonier till skillnad från andra som respekteras.

Vilse på Värnhem/Anders sa...

Om jag fattar ditt inlägg rätt, så håller du med om att kristendom är en religion som ska behandlas som andra religioner. Att vara neutral i religiösa frågor är för mig att ha religionsundervisning, men inte religiösa ceremonier.