19 juni 2008

Debattartikel till sydsvenskan.

Den tycks inte komma in, så jag lägger den här istället.

I onsdags, den 11 juni, behandlade tekniska nämnden ett ärende som handlar om att Malmöluften på sina håll är så nedsmutsad av kvävedioxid att det äventyrar malmöbornas hälsa. Därför har länsstyrelsen ålagt oss ett åtgärdsprogram för att minska biltrafiken, så att utsläppen bringas ned till en mer anständig nivå. I huvudsak går åtgärderna ut på att "dämpa" trafiken på några särskilt utsatta gator och att med olika medel locka bilister att ta buss, tåg eller cykel istället. Det låter alldeles utmärkt. Problemet är bara att det inte funkar särskilt bra. När programmet ska genomföras stöter vi ständigt på förseningar och invändningar och merparten bilister har ingen som helst lust att frivilligt byta ut som smutsiga bil mot en cykel eller en sittplats på bussen eller tåget. Uppenbarligen är inte bensinpriset heller så högt att det avhåller folk från att köra och särskilt tycks detta gälla inpendlare från våra välmående kranskommuner. Ganska snart tror jag att vi hamnar i ett läge där mer tvingande åtgärder måste komma fram i diskussionen. När man inte kan locka eller fjäska för bilisterna för att rädda malmöbornas miljö och hälsa, får man antagligen tvinga. Köra lite "hårda tag" och "sluta dalta", som man brukar säga i andra sammanhang. Tittar vi runt omkring oss, så ser vi hur städer satsar på att bygga spårvägar och begränsa bilismen genom att stänga av gator och införa avgifter för bilar som kör in i innerstaden. Jag tror det börjar bli dags för oss i den röd-gröna majoriteten här i Malmö att överväga det. Vi har låtit invånarna runt Värnhem, Djäknegatan, Amiralsgatan och Södra Förstadsgatan stå ut med dålig luft för länge. Nu måste vi prioritera människor framför bilar. Malmöluften behöver oss politiker.

6 kommentarer:

Milou sa...

Mitt förslag kanske är ett som lämnats förr av andra klokare och mer politiskt insatta...

Men att göra kollektivtrafiken gratis och skapa parkeringsmöjligheter utanför stan där inpendlarna kan parkera sina bilar och ta gratis buss vore väl en idé att försöka utveckla.

Kostar? Jadå. Men det gör hälsa också.

Med gratis kollektivtrafik skulle miljön bli otroligt mycket bättre.

Vilse på Värnhem/Anders sa...

Det som brukar anföras mot nolltaxa är att det lockar gående och cyklister att åka kollektivt istället. Så det tror jag inte rktigt på. Men billigt ska det vara!

Anna Fredriksson sa...

Ockebo har gratis kollektivtrafik sedan länge och de har inte märkt att folk slutar cykla eller gå.
Men det finns ju en allmän inställning att det alltid är lite bättre att låta folk betala.

Vilse på Värnhem/Anders sa...

Ja, Ockelbo verkar funka. Kristinehamn finns väl också?
Jag tror att det skulle slå väldigt olika på olika platser och för olika resandegrupper. Göteborg (mfl) har nolltaxa för pensionärer mellan 9-15 och det tycks slå väl ut. I Örebro hade man nolltaxa på kvällstid och det blev totalt kaos. Jag tänkte ur ett malmöperspektiv och här cyklar 15-20% av alla vuxna som arbetar eller studerar. Dom vill vi i svmp-samarbetet INTE ha upp på bussarna.

Vilse på Värnhem/Anders sa...

Milou: en sak till - pendlarparkeringar jobbar vi med att få till och det finns redan på ett ställe i stan - Svågertorp.

Milou sa...

Men varför i hela friden vill ni inte ha de som nu går eller cyklar upp på bussarna?

Jag måste erkänna att jag är hemskt oinsatt i kollektivtrafik i och kring storstäder men personligen väljer jag ju att gå eller cykla av två skäl, det ena är ekonomiskt, det andra är ur hälsosynpunkt. Inte slutar jag att promenera för att bussen blir gratis, heller.

Om nu kollektivtrafiken skulle krascha pga nolltaxa så är det väl bara att utöka den? Dvs fler bussar? Hur svårt kan det vara?

Vill man ha bort biltrafiken så får man ersätta den med alternativ som fungerar, tycker jag. För så länge det finns arbete inne i städerna så måste ju de anställda ta sej dit.