20 maj 2007

Satsa på taxefrågan.

Ungefär samtidigt som vi kunde läsa i tidningen att bensinpriset sänkts, får vi beskedet att Skånetrafikens taxor ska höjas.
För mig är taxefrågan den kanske viktigaste symbolfrågan av alla inom trafikområdet.
Grönt styre ska vara liktydigt med låga taxor.
Som i Göteborg, där kortpriserna sänks.
Såna saker ska vi ta strid för.
Följdaktligen var det rena antarktisfrosten i nämnden för kollektivtrafik när jag under förra mandatperioden gick ut i sydnytt och sa att sossarna äventyrade samarbetet i Skåne genom sitt taxehöjande.
Nu höjs taxan i skåne och de gröna säger inte ett pip.
Istället är det tjänstemännen som talar, som om Skånetrafiken vore ett privat företag.
Min uppmaning i Skåne och ellerstädes är: ta strid för låga taxor.
Profilera de gröna ända in i kaklet.
Så får vi respekt.
Så gör vi en skillnad.

Inga kommentarer: