10 april 2007

Vi gör vår egen sång!

Det är en kakafoni utan ordning när barnen sjunger och spelar.
Olika takter, nästan olika sånger.
Så långt från en drillad kör man kan komma.
Förutom att föra över en del av sångskatten på ungarna, så vill jag skapa en vana att uttrycka sig. Att våga spela, våga stå i mitten och synas.
Det är revolutionärt så det förslår.
Ett samhälle med tänkande individer som inte bara följer en ström utan gör sin egen sång låter sig inte förtryckas som annars.
Det är den stora meningen med mina musiksamlingar på tallriken.

Inga kommentarer: